a r c h i t e k t u r a

Nabízíme služby v oblasti architektury residenčních a komerčních staveb. Poskytujeme konzultace, návrhy, vypracování architektonických studií hmotového, dispozičního a materiálového řešení. Ve spolupráci s odbornými projektanty zajištujeme i další fáze projektu od schválení až po realizaci.


i n t e r i é r o v ý   d e s i g n

Naší stěžejní oblastí tvorby jsou profesionální návrhy interiéru v novostavbách i rekonstruovaných prostorách. Poskytujeme komplexní servis od prvotních konzultací, konceptuálních studií až po precizně zpracované projekty obsahující detailní výkresovou dokumentaci, vizualizace, rámcové rozpočty, zajištění vzorků materiálů a konkrétních cenových nabídek na jednotlivé celky od prověřených dodavatelů. V návaznosti na námi vypracovaný projekt zajistíme i zprostředkování realizace a odborný dohled nad provedením díla.


p r o j e k t o v ý   m a n a g e m e n t

V případě větších investičních a stavebních celků nabízíme kvalifikované řízení všech fází projektu zaručující hladký průběh celého procesu. Jedná se o systematické plánování od počátku stavebního záměru až po předání díla, které zahrnuje mj. přípravu realizace, koordinaci dílčích profesí, kontrolu stavebních nákladů, termínů a kvality díla s cílem chránit zájmy investora.