architektura

Služby v oblasti architektury residenčních a komerčních staveb. Konzultace, návrhy, vypracování architektonických studií hmotového, dispozičního a materiálového řešení. Ve spolupráci s odbornými projektanty zajištění dalších fází projektu od schválení až po realizaci.


interiérový design

Profesionální návrhy interiéru v novostavbách i rekonstruovaných prostorách, detailní výkresová dokumentace,, vizualizace, zajištění vzorků materiálů, vizualizací a cenových nabídek u vybraných dodavatelů. Možné zprostředkování realizace i odborný dohled nad provedením díla.


projektový management

Kvalifikované řízení všech fází projektu zaručující hladký průběh celého stavebního procesu. Systematické plánování od počátku stavebního záměru až po předání díla, zahrnuje mj. přípravu realizace, koordinaci dílčích profesí, kontrolu stavebních nákladů, termínů a kvality díla s cílem chránit zájmy investora.