Ing. arch. Eva Skalická, Ph.D.

VUT Brno; 1998-2004 / Ing. arch.
TU Kaiserslautern; 2001-2002
ČVUT Praha; 2004-2008 / Ph.D. 


IAD Project management Training; 2007-2008

2012 založení ateliéru esarch


Od dětství mě lákalo výtvarné umění, v pozdějším věku zvítězila architektura. Studia jsem absolovovala na Fakultě Architektury VUT v Brně, Technische Universitat v německém Kaiserslauternu a završila je doktorským programem na Fakultě Architektury ČVUT v Praze. 

Za sebou mám téměř dvě dekády zkušeností v oboru. Několik let jsem se podílela na velkých projektech v mezinárodní developerské společnosti, abych se v roce 2012 rozhodla věnovat architektuře ve vlastním ateliéru. Rozhodnutí mi přineslo možnost osobnějšího a zodpovědnějšího přístupu ke klientům. 

Moje práce mě velice baví a naplňuje. Ve svém oboru se neustále vzdělávám, pravidelně navštěvuji české i zahraniční veletrhy a s nadšením sleduji novinky a trendy v oblasti architektury a interiérového designu. V návrzích pak ráda pracuji s produkty českých výrobců a s díly současných českých výtvarných umělců.