Ing. arch. Eva Skalická, Ph.D.

VUT Brno; 1998-2004 / Ing. arch.
TU Kaiserslautern; 2001-2002
ČVUT Praha; 2004-2008 / Ph.D. 


IAD Project management Training; 2007-2008

2012 založení ateliéru esarch


Od dětství mě lákalo výtvarné umění, v pozdějším věku zvítězila architektura. Studia jsem absolovovala na Fakultě Architektury VUT v Brně, Technische Universitat v německém Kaiserslauternu a završila je doktorským programem na Fakultě Architektury ČVUT v Praze. 

Za sebou mám téměř dvě dekády zkušeností v oboru. Několik let jsem se podílela na velkých projektech v mezinárodní developerské společnosti, abych se v roce 2012 rozhodla věnovat architektuře ve vlastním ateliéru. Rozhodnutí mi přineslo možnost osobnějšího a zodpovědnějšího přístupu ke klientům. 

Moje práce mě velice baví a naplňuje. Ve svém oboru se neustále vzdělávám, pravidelně navštěvuji české i zahraniční veletrhy a s nadšením sleduji novinky a trendy v oblasti architektury a interiérového designu. V návrzích pak ráda pracuji s produkty českých výrobců a s díly současných českých výtvarných umělců.

Ing. arch. Radka Dosedlová

ČVUT Praha;  2006 - 2013 / Ing. arch.

University of Strathclyde, Glasgow: 2011-2012

ČKA 04756


Radka je nepostradatelnou součástí ateliéru už od dob jejích studií na ČVUT.  Dnes má za sebou úspěšnou mnohaletou praxi ve významné české architektonické kanceláři a je autorizovaným architektem České komory architektů. 

Podílí se na všech fázích projektu, kde uplatňuje svoje zkušenosti, nápady i technickou odbornost. 

Radka je velice kreativní a svůj talet úročí nejen v architektuře, ale v mnoha dalších oblastech jako je šití, výroba hraček, home decor designu a pečení. 

Ing. Markéta Svobodová

MENDELU, fakulta zahradní a krajinné tvorby

Zahradní a krajinářská architektura / Ing.

2013 / ČCA - Český certifikovaný arborista

2019 / Soudní znalec


Markéta je zahradní architekt, certifikovaný arborista a soudní znalec. Za svoji dlouhou a úspěšnou praxi nasbírala nespočet zkušeností s navrhováním a realizací zahrad a zeleně všech rozličných podob. 

Vyskytne-li se v našich projektech potřeba ochránit, upravit nebo nově navrhnout zeleň, Markéta s velkým citem a zároveň přesahem do jiných oblastí poradí, posoudí a doporučí vhodná řešení.

s p o l u p r a c u j e m e


praguebased

studio architektonické vizualizace

ING. ARCH. EDUARD MOSIEIENKOV

ING. ARCH. YANA STEPANKOVA

Yana a Eduard jsou velice talentovaní tvůrci profesionálních vizualizací. Jejich 3D fotorealistická znázornění nám pomáhají prezentovat co nejpřesnější představu o Vaší budoucí podobě interiéru či stavby.


CZECH DECO TEAM

Neziskové spojení architektů, designerů, stavebních firem a dodavatelů interiérového vybavení. ČTVRTÁ REALITNÍ

Realitní kancelář zabývájící se širokým spektrem služeb a typů nemovitostí. Poradenská činnost, zprostředkování prodeje,  pronájmu a komplexní služby developerům.