esarch

profil

"Maličkosti dělají dokonalost, ale dokonalost není maličkost"   MICHELANGELO BUONARROTI


Ing. arch. Eva Skalická, Ph.D.

Od dětství mě lákalo výtvarné umění, v pozdějším věku zvítězila architektura. Studia jsem absolovovala na Fakultě Architektury VUT v Brně, Technische Universitat v německém Kaiserslauternu a završila je doktorským programem na Fakultě Architektury ČVUT v Praze. Za sebou mám 17 let zkušeností v oboru. Několik let jsem se podílela na velkých projektech v mezinárodní developerské společnosti, abych se v roce 2011 rozhodla věnovat architektuře ve vlastním ateliéru. Rozhodnutí mi přineslo možnost osobnějšího a zodpovědnějšího přístupu ke klientům. Navrhuji domy, byty, i komerční prostory pro české i zahraniční klienty. Finální detail je pro mne stejně důležitý jako celkový koncept. Mám velice ráda práci s lidmi a největším oceněním je spokojenost a sdílená radost při zdářilé realizaci. Velice mě pak těší a vážím si skutečnosti, že se klienti vraceji s novými projekty. Mým velkým koníčkem zůstává výtvarné umění, především soudobá tvorba českých umělců.


esarch

Ateliér esarch nabízí profesionální služby v oblasti architektury, interiérového designu a projektového managementu. Portfolio zahrnuje projekty pro individuální klienty, státní sféru i komerční subjekty. Spolupracujeme s osvědčenými specialisty, působíme v oblasti Prahy a okolí, případně i ostatních místech ČR závislosti na typu projektu.


reference

Velkým oceněním a zároveň motivací jsou klienti, kteří byli s výsledkem práce spokojeni, vrací se s novými projekty a doporučují naše služby dále svým přátelům, známým či obchodním partnerům.


cena za služby

Cenu služeb vždy ovlivňuje zadání, velikosti a složitost stavby a dále také rozsah činností a umístění stavby. Stanovuje se následujícími způsoby:

cena stanovena paušálem

  • Nejčastější způsob určení ceny. Je vhodný pro ucelené projekty, kde lze předem odhadnout rozsah práce. Cena je fixní a odvíjí se zejména od velikosti řešených prostor, předpokládaného objemu a náročnosti řešení. Samozřejmostí je detailně popsaný rozsah prací rozdělený do jednotlivých fází projektu, termíny dodání a definice podoby finálních výstupů.

cena stanovena hodinovou sazbou

  • Způsob nacenění používaný především pro konzultační a poradenské činnosti či služby autorského dozoru. Nabídka obsahuje hodinovou sazbu a odhadovaný časový rozsah práce. Platby jsou pak účtovány dle skutečně odpracovaných hodin.

cena určena jako procentuální podíl z nákladů

  • Vhodný zejména pro rozsáhlé či atypické realizace. Obvyklá výše podílu je 8 % - 12% z předpokládaných nákladů na realizaci. Výslednou sumu ovlivňuje délka a náročnost projektu.